Sudioničko upravljanje
u kulturi Konferencija

HR | EN

Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. URADIMO ZAJEDNO

od 22. do 24. studenog 2017., Rijeka

Međunardona, interdisciplinarna konferencija koju organizira Zaklada "Kultura nova" u partnerstvu s EPK Rijeka 2020 i u suradnji s European Cultural Foundation u okviru projekta "Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" koji podržava UNESCO-v Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Konferenciju također podržava i regionalni međuvladin forum Central European Inititative.

Konferencija nosi oznaku mreže ENCATC.

Registrirajte se za sudjelovanje