Sudioničko upravljanje u kulturi
Konferencija Rijeka 2017
HR | EN

Organizator

Zakladu "Kultura nova" osnovala je Republika Hrvatska posebnim zakonom usvojenim u Hrvatskom saboru 15. srpnja 2011. godine, kao javnu zakladu čija je osnovna svrha promicanje i razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. Vizija Zaklade je jako, stabilno i raznoliko civilno društvo u područjima suvremene umjetnosti i kulture u Republici Hrvatskoj, sposobno proizvoditi inovativne umjetničke i kulturalne prakse koje potiču pozitivine društvene promjene. Ciljevi Zaklade su jačanje međunarodne suradnje u duhu partnerstva, pogotovo u pogledu povećanja kapaciteta zemalja u razvoju za zaštitu i promociju različitosti kulturnih izražaja. S ulaskom Hrvatske u punopravno članstvo u EU, promoviranje održive kulturne suradnje unutar regije Jugoistočne Europe predstavlja jedan od glavnih organizacijskih ciljeva, poglavito ako uzmemo u obzir susjedne zemlje koje nisu članice EU.
Zaklada "Kulura nova" pruža stručnu i financijsku podršku programima organizacija civilnog društva u područjima suvremene umjetnosti i kulture. Ona provodi različite programe podrške kojima poboljšava organizacijske kapacitete za produkciju i distribuciju umjetnosti i nezavisne kulturne prostore (kulturne centre, klubove, galerije, kazališta, itd.), potiče razvoj novih kulturnih i umjetničkih programa i projekata, jača suradnju između organizacija civilnog društva u kulturi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, potiče uključenost kulturnih organizacija u razvoj lokalnih zajednica, stimulira kulturne organizacije da provode sudjelovanje javnosti u kulturnim projektima i direktnu komunikaciju s publikom. Također razvija i vlastite edukacijske programe u polju kulturnog managementa za predstavnike organizacija civilnog društva u kulturi. U želji da stvori održivi krajolik za civilni sektor u polju kulture, "Kultura nova" sudjeluje u stvaranju inovativnih kulturnih politika, zagovara transformaciju hrvatskog kulturnog sustava i njegovog institucionalnog okvira te razvija istraživačke programe kako bi prikupila argumente za bolje razumijevanje složene pozicije i statusa civilnog sektora u kulturi, kreiranje dugoročnih strategija za njihove aktivnosti te osmišljavanja i implementaciju novih Zakladinih projekata.