Sudioničko upravljanje u kulturi
Konferencija Rijeka 2017
HR | EN

Organizator

 

Produkcijski tim Zaklade "Kultura nova":
Programska direktorica konferencije: Dea Vidović
Izvršna direktorica konferencije: Tamara Zamelli
Administracija konferencije: Dijana Grubor, Petra Čačić, Ines Vanjak
Financijski menadžment: TIM - Dobit d.o.o.
Prostorna organizacija i scenografija konferencije: Antun Sevšek
Fotografije i video: Nina Klarić i Siniša Koprivnjak
Dizajn promotivnih materijala i mrežne stranice konferencije: Dario Dević i Hrvoje Živčić
Razvoj i održavanje mrežne stranice konferencije: Marko Vuković

Produkcijski tim Rijeka2020:
Irena Kregar Šegota (Direktorica Sektora za razvoj i strateška partnerstva, Rijeka2020)
Dorian Celcer (Koordinator za međunarodne odnose, Rijeka2020)
Jelena Androić (Voditeljica odnosa s javnošću, Rijeka2020)
Tamara Crnković (Organizatorica, Rijeka2020)

Zahvaljujemo: Olgi Alexeevoj, Tsveti Andreevoj, Jordiju Balti Portolésu, Mileni Dragićević Šešić, Nancy Duxbury, Pedru Affonsu Ivi Francu, Alessandri Gariboldi, Petru Milatu, Davoru Miškoviću, Tomislavu Medaku, Magdaleni Moreno Mujica, Mirku Petriću, Leventeu Polyáku, Goranu Sergeju Pristašu i Jaapu Schoufouru.

Zakladu "Kultura nova" osnovala je Republika Hrvatska posebnim zakonom usvojenim u Hrvatskom saboru 15. srpnja 2011. godine, kao javnu zakladu čija je osnovna svrha promicanje i razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. Vizija Zaklade je jako, stabilno i raznoliko civilno društvo u područjima suvremene umjetnosti i kulture u Republici Hrvatskoj, sposobno proizvoditi inovativne umjetničke i kulturalne prakse koje potiču pozitivine društvene promjene. Ciljevi Zaklade su jačanje međunarodne suradnje u duhu partnerstva, pogotovo u pogledu povećanja kapaciteta zemalja u razvoju za zaštitu i promociju različitosti kulturnih izražaja. S ulaskom Hrvatske u punopravno članstvo u EU, promoviranje održive kulturne suradnje unutar regije Jugoistočne Europe predstavlja jedan od glavnih organizacijskih ciljeva, poglavito ako uzmemo u obzir susjedne zemlje koje nisu članice EU.
Zaklada "Kulura nova" pruža stručnu i financijsku podršku programima organizacija civilnog društva u područjima suvremene umjetnosti i kulture. Ona provodi različite programe podrške kojima poboljšava organizacijske kapacitete za produkciju i distribuciju umjetnosti i nezavisne kulturne prostore (kulturne centre, klubove, galerije, kazališta, itd.), potiče razvoj novih kulturnih i umjetničkih programa i projekata, jača suradnju između organizacija civilnog društva u kulturi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, potiče uključenost kulturnih organizacija u razvoj lokalnih zajednica, stimulira kulturne organizacije da provode sudjelovanje javnosti u kulturnim projektima i direktnu komunikaciju s publikom. Također razvija i vlastite edukacijske programe u polju kulturnog managementa za predstavnike organizacija civilnog društva u kulturi. U želji da stvori održivi krajolik za civilni sektor u polju kulture, "Kultura nova" sudjeluje u stvaranju inovativnih kulturnih politika, zagovara transformaciju hrvatskog kulturnog sustava i njegovog institucionalnog okvira te razvija istraživačke programe kako bi prikupila argumente za bolje razumijevanje složene pozicije i statusa civilnog sektora u kulturi, kreiranje dugoročnih strategija za njihove aktivnosti te osmišljavanja i implementaciju novih Zakladinih projekata.