Sudioničko upravljanje u kulturi
Konferencija Rijeka 2017
HR | EN

Projekt o sudioničkom upravljanju

"Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" je dvogodišnji projekt kojeg od ožujka 2016. do ožujka 2018. provodi Zaklada "Kultura Nova" uz podršku UNESCO-vog Međunarodnog Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD).

U fokusu projekta su postojeći i nastajući modeli inovativnih kulturnih institucija koje se razvijaju oko kreativnih prostora utemeljenih na načelima sudioničkog upravljanja.

Projekt istražuje aktivnu ulogu relevantnih dionika (tijela javne vlasti, organizacije civilnog društva i nevladine udruge, kreativne industrije i predstavnici lokalne zajednice), u planiranju, donošenju odluka, implementaciji, monitoringu i evaluaciji politika te programiranju inovativnih institucija u kulturi. U cilju predlaganja modela koji na najbolji način mogu odgovoriti potrebama inovativnih institucionalnih rješenja, projekt istražuje promjene u socio-političkom kontekstu te kulturnu i društvenu ulogu inovativnih institucija u održivom kulturnom razvoju. To podrazumijeva ispitivanje prilagođavanja javnih politika i mogućnosti koje se time otvaraju u omogućavanju i razvoju modela sudioničkog upravljanja u kulturi. Također, to uključuje i mapiranje odgovarajućih primjera i najboljih praksi sudioničkog upravljanja u kulturi u Hrvatskoj i diljem Europe. Rezultat projekta bit će kreiranje i proizvodnja publikacije o sudioničkom upravljanju u kulturi, čija je svrha poduprijeti sustavni proces osmišljavanja, provođenja i pridonošenja razvoju strateških pristupa sudioničkom upravljanju u kulturi. U konačnici, projekt želi ojačati veze i međusobne odnose civilnog društva, javnog sektora i lokalne zajednice omogućavajući time održivi razvoj kulturnog sektora.

Više o informacija o projektu "Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" možete saznati na ovdje.