Sudioničko upravljanje u kulturi
Konferencija Rijeka 2017
HR | EN

Znanstveni odbor

Predsjednica Znanastvenog odbora
prof. dr. sc. Milena Dragičević Šešić, predsjednica UNESCO-ve katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti, Beograd, Srbija

Članovi Znanstvenog odbora
mag. Jordi Baltà Portolés, nezavisni konzultant i projektni menadžer u području kulture i međunardonih poslova, Barcelona, Španjolska
dr.sc. Nancy Duxbury, viša istraživačica na Centre for Social Studies, University of Coimbra, Coimbra, Portugal
dr.sc. Christian Iaione, izvanredni profesor javnog prava na fakultetu Guglielmo Marconi Sveučilišta u Rimu, Rim, Italija
dr.sc. Leila Jancovich, programska voditeljica diplomskih studija u području kreativnosti i poduzetništva na School of Performance and Cultural Industries, Leeds University, Leeds, Velika Britanija
mag. Ana Žuvela, istraživačica, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, Hrvatska